Підписатися на RSS

/Files/images/nov/изображение_viber_2021-09-20_10-42-49-658.jpg

Статут шкільного парламенту

1.Загальні засади

Стаття1.Статут діє в межах, установлених Конституцією України та відповідно до Закону "Про молодіжні організації", Закону "Про об’єднання громадян".

Стаття 2. Шкільний парламент – добровільна організація учнів школи, діє на громадських засадах, керується загальнолюдськими моральними принципами.

ІІ. Права та обов’язки членів парламенту.

Стаття 3. Кожному члену шкільного парламенту гарантується право на свободу думки і слова, на цивільне вираження своїх поглядів і переконань.

Стаття 4. Всі члени шкільного парламенту мають право на незалежний розвиток своєї особистості.

Стаття 5. Члени парламенту мають право об’єднуватися у загони, штаби, які беруть участь у засіданнях шкільного парламенту.

Стаття 6. Членство у шкільний парламент і припиняється :

- За особистою заявою;

- у разі систематичного порушення Статуту;

- по закінченню навчального закладу

ІІІ. Вибори

Стаття 7. Вибори до органів управління шкільного парламенту є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого права усіх учнів 5-11 класів.

Стаття 8. Чергові вибори відбуваються у третій тиждень травня. Позачергові вибори до парламенту призначаються Президентом.

Стаття 9. Висування кандидатів у Президенти здійснюється шляхом самовисування або висування кандидатів шкільними учнівськими об’єднаннями.

Стаття 10. Проведення виборів Президента організовує Центральна виборча комісія.

Стаття 11. Повноваження парламенту припиняються у день відкриття першого засідання парламенту нового скликання.

ІУ. Внесення змін до Статуту.

Стаття 12. Зміни вносяться після проведення референдуму.

Стаття 13. Про зміни та доповнення повинні знати всі члени шкільного парламенту.

Присяга Президента

Я, (прізвище, ім’я, по батькові), заступаючи на високий пост Президента шкільного парламенту урочисто присягаюся на вірність ідеалам шкільного парламенту і

ОБІЦЯЮ:

1. Усіма своїми справами дбати про благо учнівської громади.

2. Відстоювати права і свободи членів шкільного парламенту.

3. Зміцнювати авторитет школи.

4. Дотримуватися Статуту.

/Files/images/nov/схема.jpg

ГІМН ПЕТРІВСЬКОГО НВК

Скільки б ми не пройшли і шляхів і доріг

По безкраїм життєвому полі

Та і з нами завжди той святий оберіг,

Що даєш ти нам, рідна школо!

Ти навчаєш нас рідну землю любить

Золотії поля і діброви

ЇЇ щирість і волність, її доброту

Й ніжну вроду її калинову.

Приспів:

Рідна школо,

Завжди ми до тебе йдемо

Як світлого і рідного дому.

І з тобою мудрішими ми стаємо

І долаємо всі перешкоди і втому.

На твоєму гербі книга – символ знання

Символ мудрості всього народу.

Жовтий колір – безмежні вкраїнські лани,

Синій колір – твого небозводу.

А калина немов Україна сама:

Молода і красива дівчина.

Ви у нас у серцях навіки віків

Рідна школа й моя Батьківщина.

Приспів:

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В УМОВАХ УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ПЕТРІВСЬКОГО НВК ЗНАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Учнівське самоврядування виходить на якісно новий етап свого існування, тому одним із основних завдань школи є сприяння його розвитку.

Ключова проблема діяльності координаторів учнівського самоврядування в наш час – сприяти становленню особистості підлітка.

Як відомо, беручи участь в роботі органів учнівського самоврядування, діти-лідери включаються в різносторонню діяльність, ділове спілкування з дорослими на рівноправній основі. Залучаються до практики громадянської поведінки і соціальної активності .

Правильно організоване за змістом і формою учнівське самоврядування містить потужний виховний потенціал, розвиває лідерські якості, виховує активних громадян, відіграє значну роль в організації патріотичного виховання, яке спрямоване на формування у дітей любові до Батьківщини, прагнення її розбудувати, формувати імідж України як європейської держави, дбайливо ставитись до рідної землі, оточуючих людей, мови, традицій, культури; нести відповідальність за долю України. Сьогодні у величезній мірі саме від школи залежить, чи придбають учні "базовий набір соціальних компетентностей" і стануть повноцінними громадянами своєї держави, чи виявляться непристосованими до життя у суспільстві.

Сенс дитячого самоврядування полягає не в тому, щоб діти включалися в існуючі піраміди керівництва, а в тому, щоб вони набували особистого досвіду демократичних стосунків.

Організація учнівського самоуправління є важливою умовою оптимізації освітнього простору в НВК на основі якнайширшого залучення підлітків до громадянської активності.

Самоврядування розвиватиметься в разі, коли цього захочуть самі діти, які відчувають у ньому потребу, необхідність. Потреба виникає пізніше, а для початку необхідно постаратись, щоб діти отримали задоволення від самої діяльності. Діти багато можуть, якщо їм цікаво!

Академік І. Ярмаченко сказав: "Якщо дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти. Якщо дитина живе в атмосфері ворожнечі, вона вчиться агресивності. Якщо дитину висміюють, вона стає замкненою. Якщо дитина виростає в терпимості, вона вчиться розуміти інших. Якщо дитину хвалять, вона вчиться бути вдячною. Якщо дитина росте в чесності, вона вчиться бути справедливою. Якщо дитина росте в атмосфері приязності, вона вчиться любити людей".

Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління шкільними справами, через діяльність в органах самоврядування.

Система самоуправління в НВК ґрунтується на важливих умовах, без дотримання яких неможливо забезпечити повноцінне і практично суспільно корисне її функціонування.

По-перше, потреба в дитячому самоврядуванні природно визріла в учнівському середовищі, зросла на їхньому бажанні самим порядкувати своїм життям.

По-друге, воно відповідає реальним і конкретним запитам учнівської молоді, які вони здатні задовольнити в основному особистими зусиллями.

По-третє, систему діяльності учнівського самоврядування необхідно розглянути не тільки як суто прагматичну річ, а й у ширшому контексті – як систему набуття підлітками громадянського досвіду в проведенні певної цілеспрямованої виховної роботи серед майбутніх громадян України .

Отже, шкільний парламент дітей, з одного боку, виконує функції внутрішньої самоорганізації дітей та підлітків, а з іншого – має вигляд моделі майбутньої поведінки громадянин України в умовах відкритого суспільства і, таким чином, сприяє реалізації завдань громадянської освіти.

Організаційно-педагогічна модель учнівського самоврядування

Петрівського НВК

Виконавчим органом учнівського самоврядування у школі є парламент, покликаний формувати в учнів свідоме і відповідальне ставлення до всіх прав і обов’язків, визначених Правилами для учнів школи, Статутом школи та Законом України "Про загальну освіту".

У школі 18 років діє учнівське самоврядування.

У парламенті діє сім комісій: "Дозвілля та культури", "Дисципліни та порядку", "Додаткової освіти та роботи з молодшими школярами", "Милосердя", "Захисту прав дитини", " Спорту та здорового способу життя", центр Інформації [Додаток 1].

Головним завданням учнівський парламент ставить собі допомогти педагогічному колективу забезпечити глибоке засвоєння основних знань учнями школи; зростання національної свідомості, духовного розвитку учнів, виховання почуття патріотизму, гордості за свою країну; формування соціальної активності і професійної компетентності особистості; організація самообслуговування, створення нормальних побутових умов; виховання поваги до Конституції України, законодавства, державної мови; дотримання Правил учня школи.

Усю роботу учнівського парламенту проводить президент (учениця 10 класу Воронько Єлизавета), його наставником безпосередньо є педагог-організатор Кононенко І.О. Президент може бути присутнім на засіданні педагогічної ради, а також брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з навчанням, вихованням учнів школи.

Робота парламенту здійснюється згідно складеного плану роботи на рік

(4 засідання). Рішення та постанови доводяться до всіх учнів школи. Кожна з комісій формується з представників, обраних у класах. Комісія планує свою роботу на семестр. Це можуть бути різноманітні виховні заходи, рейди-перевірки, рейди-допомоги, волонтерський рух. Уся інформація доводиться до учнів школи через лінійки, оголошення, стенд "Інформація".

Розроблено Статут шкільного парламенту, який включає 17 статей .

Президент шкільного парламенту обирається учнями школи на 1-2роки (в залежності від якості роботи парламенту чи від того, в якому класі був – якщо обраний президент був учнем 10 класу і добре працював, то він залишається ще на один рік).

Гра "Вибори президента шкільного парламенту", яка готується заздалегідь і проводиться у формі таємного голосування з бюлетенями є копією виборів в Україні. За тиждень до виборів президента парламенту починає працювати виборча комісія, яка складається з представників класів або представників комісій парламенту школи. У кожному класі проводяться класні учнівські збори, на яких висувають від класу кандидатури у президенти парламенту. Ці кандидатури готують стенди-інформації про особистість, його виборчу програму( разом з класними колективами або самі) та представляють їх на ознайомлення всім учням школи. Виборча комісія готує бюлетені для таємного голосування; оголошує дату проведення виборів.

Після голосування виборча комісія підводить підсумки і доводить їх до відома учнів школи. Кандидат вважається обраним, якщо він набрав найбільше голосів учнів. А далі проводиться інавгурація президента шкільного парламенту з гімном школи та присягою президента..

Комісія "Дозвілля та культури" готує матеріали, виступи на лінійках, підбирає матеріал на засідання євро-клубу "Співдружність", привітання людям похилого віку, організовує День строю та пісні до Дня Збройних Сил, перевіряє шкільну форму та щоденники учнів, займається підготовкою загальношкільних учнівських зборів, підготовкою свят у школі.

"Центр інформації" вивчає межі вихованості учнів школи; проводить роботу з профілактики правопорушень серед неповнолітніх; цікавиться, чи знають учні школи правила для учнів; бувають присутні на радах профілактики з метою зниження рівня правопорушень у школі, профілактики злочинності, організовують чергування учнів по школі і в класах, виховують відповідальне ставлення до навчання через предметні вечори, конкурси, надають допомогу в проведенні шкільних олімпіад, перевіряють стан учнівських зошитів та щоденників; свою роботу висвітлюють на стенді "Інформація" .

Члени парламенту, які входять до "Центру інформації", беруть участь у плануванні позакласної роботи в школі; доводять до учнів інформацію про проведення різних виховних заходів, вечорів, євро-клубу "Співдружність"; пропонують здійснити екскурсії чи турпоходи, зустрічі з цікавими людьми; відтворюють таблицю рейтингу участі класних колективів у громадському житті школи; залучають обдарованих і здібних учнів до дослідницької та проектної роботи, до участі в інтелектуальних конкурсах .

Комісія "Спорту та здорового способу життя" працює над такими питаннями: перевірка гігієнічного стану учнів школи; випуск санбюлетенів, організація роботи на Братській могилі, участь у рейдах-перевірках "Чисті кишені", "Чисто там де не смітять", проведення загальношкільних свят, "Веселих стартів", "Козацьких забав", залучення учнів до участі в спортивних секціях (волейбол, футбол), змаганнях з шахів, шашок, тенісу, Днів здоров’я, походів, мандрівок.

Комісія "Додаткової освіти та роботи з молодшими школярами" займається з учнями 1-4 класів. Як правило, дівчатка керують цим сектором. Вони допомагають класоводам готувати учнів початкових класів до свят Дня Знань, Новорічних ранків, до 8 Березня, Дня Перемоги, Букварика; проводять акції "Подаруй ялинкову іграшку", "На кращу клумбу", "Екоялинка", "Розумники-розумниці", Свято врожаю, Свято Осені, Свято квітів і т.д. Організація веселих перерв у початкових класах, допомога бібліотеці "Книжкова майстерня", "Акція подаруй бібліотеці книгу".

Комісія "Дисципліни та порядку" займається організацією самообслуговування учнів та участю їх у благоустрої школи; перевіряє чергування по класах, організовує участь учнів школи в акціях з ліквідації сміттєзвалищ на території села Петрове.

Комісія "Милосердя"представляє волонтерський загін "Добросвіт", який очолює учениця 9 класу Макаренко Софія. Робота загону направлена на організацію допомоги ветеранам війни та людям похилого віку, які проживають на території нашого села. Узяли участь у Всеукраїнському конкурсі проектів "Волонтерський проект 2012", оформлений стенд "Назавжди в пам'яті людській", присвячений ветеранам Великої Вітчизняної війни та воїнам – інтернаціоналістам. Волонтери школи надають постійну допомогу підшефним ветеранам, вітають їх зі святами та ювілеями.

Ведеться природоохоронна робота та робота з озеленення села. Волонтери школи взяли участь у Всеукраїнському конкурсі проектів "Волонтерський проект – 2012", оформлений стенд "Назавжди в пам'яті людській", присвячений ветеранам Великої вітчизняної війни та воїнам – інтернаціоналістам, доглядають могилу Викреста І.Ф. – заслуженого вчителя України, колишнього директора школи.

Члени волонтерського загону й учні всієї школи взяли активну участь в акції "Серце до серця", співпрацюють з організацією Червоного Хреста, ветеранською організацією села Петрове.

Комісія "Захисту прав дитини" працює над вивченням Декларації прав дитини; ознайомлює учнів школи з Декларацією прав людини; проводить зустрічі з психологом та соціальним педагогом.

Така модель учнівського самоврядування є досить ефективною, допомагає тісніше працювати учительському та учнівському колективу на засадах партнерства і співробітництва; допомагає учням розвивати такі риси, як відповідальність, толерантність, цілеспрямованість, свідоме ставлення не тільки до своїх прав, а й до обов’язків. Учнівська молодь вчиться організовувати своє навчання і дозвілля цікаво.

Члени парламенту мають право разом з дорослими (вчителями, батьками) вирішувати важливі питання функціонування школи, організації навчально-виховного процесу (вибір класного керівника, атестації вчителів, організації гурткової роботи). Відповідальне та свідоме ставлення учнів до своїх прав і обов’язків допомагає утримувати шкільні приміщення та меблі в задовільному стані.

Наприкінці навчального року підводяться підсумки роботи парламенту, кращі учнівські колективи нагороджуються подарунками.

Гласність, відкритість роботи шкільного парламенту (усі учні знають, де, коли, які питання обговорюватимуться, можуть брати участь в обговоренні, пропонувати щось оригінальне, цікаве, впливати на життя колективу) сприяють поглибленню демократизму у шкільному житті.

Враховуючи розвиток суспільства, зміни в системі освіти і виховання, наша модель учнівського самоврядування трохи змінюється, доповнюються завдання для секторів, впроваджуються нові довгострокові та короткочасні проекти: "Відомі люди нашого села, "Мої земляки в роки Великої Вітчизняної війни, "Ми живемо, щоб пам’ятати…", "Ми пишемо історію", " Чисте подвір'я – чиста вулиця, чисте село", " Мій рідний край".

Ведеться робота з реалізації проекту "Громадсько-активна школа України", подані матеріали для он-лайн бази, проводилася робота по пріоритету Волонтерство та Партнерство.

Демократизація шкільного життя і виховання в учня якостей лідера, організатора, керівника - основне завдання учнівського самоврядування. Саме на вирішення цих завдань направлена робота учнівського самоврядування нашої школи. Але й сьогодні вона є однією із форм державно-громадянського управління навчальним закладом.

"Відомі люди нашого села". Мета проекту: вивчення історії рідного села Петрове, виховання в учнів почуття патріотизму та гордості за Батьківщину, рідне село, почуття поваги до старшого покоління. За даним проектом оформлена папка, яка постійно поповнюється новими матеріалами.

Проекти "Ми живемо, щоб пам’ятати…", "Мої земляки в роки Другої світової війни" присвячені темі Друої світової війни. За даними проектами оформлені папки та стенди "Вони захищали Батьківщину", "Навічно в пам'яті людській".

На стенді "Навічно в пам'яті людській" представлені воїни-афганці – жителі села Петрове, які виконували свій інтернаціональний обов’язок в Афганістані. Воїну-афганцю Чупруну Сергію, який загинув під час виконання інтернаціонального обов’язку, встановлений пам’ятний знак по вулиці Чупруна.

Продовженням теми національно-патріотичного виховання учнів є проект "Ми пишемо історію", присвячений сучасним подіям на Сході нашої Батьківщини. У папці представлені матеріали про воїнів-земляків, жителів с.Петрове, які виконують військове завдання в зоні АТО, а також розміщені матеріали по волонтерській допомозі воїнам АТО учнями школи та жителями села Петрове.

Проект "Живемо, щоб пам’ятати..."

Мета проекту:зацікавати учасників і залучити їх до практичної реалізації проекту, відтворити події Великої Вітчизняної війни; вивчати історію рідного краю; забезпечити морально-патріотичну і практичну підготовку молоді щодо виконання обов’язку – захисту Батьківщини; формувати морально-вольові якості (стійкість, мужність, готовність до подвигу, милосердя), виховувати патріотів Батьківщини, творців суспільства нового типу, спрямованого на розбудову майбутнього.

Цільові групи, задіяні в проекті: ініціативна, пошукова,творча.

Детальний опис проекту:

Усі учасники ознайомлені з метою проекту і розподілені на групи.Кожна група обдумує головні питання й намічає шляхи їх реалізації.

1. Пошукова група проводить збір інформації, шукає учасників війни, свідків подій визволення с. Петрове та Знам'янки. У результаті заповнені анкети та зібрана інформація і фото часів війни, записані спогади ветеранів.

2. Ініціативна група опікується прибиранням території біля пам’ятника загиблим воїнам та благоустроєм алеї Слави, доглядом за могилою

Викреста І.Ф. – учасника війни, колишнього директора Петрівської школи.

3. Творча група збирає відомості з архівних джерел і літератури, готує до друку матеріали в районну газету, оформляє альбом та стенд із зібраною інформацією.

Очікувані результати проекту: пошук свідків та учасників подій Великої Вітчизняної війни, збір матеріалу з теми: "Мої земляки в роки Великої Вітчизняної війни".

Проект "Ми пишемо історію"

Мета проекту: надання допомоги воїнам-патріотам, які змушені постійно перебувати в бойовій готовності, воювати в холоді, важких умовах, відстоюючи незалежність і безпеку України; налагодження партнерських зв'язків між школою та громадською організацією "Майдан"; виховання почуття обов'язку перед Батьківщиною.

Цільові групи , задіяні в проекті: ініціативна, пошукова , творча.

Детальний опис проекту:

Усі учасники ознайомлені з метою проекту і розділені на групи. Кожна група обдумує головні питання й намічає шляхи їх реалізації.

1. Пошукова група проводить збір інформації, складає списки учасників АТО жителів села Петрове, налагоджує зв’язки з їх сім'ями. Як результат зібрана інформація і фото воїнів АТО, записані їх спогади .

2. Ініціативна група організовує надання всебічної допомоги воїнам АТО, налагодження партнерських зв’язків з волонтерською організацією м.Знам'янки "Майдан", збір продуктів та коштів на придбання зимового одягу для воїнів - жителів села, разом з волонтерами сільської громади.

3. Творча група організовує зустрічі учнів школи з воїнами АТО, ініціює проведення конкурс "Лист воїну", " Малюнок моєму земляку в зону АТО", ознайомлення учнів, вчителів та громадськості мікрорайону школи із запланованими заходами, з метою залучення їх до співпраці, а саме: виступ-оголошення на загальношкільній лінійці та батьківських зборах, розміщення звернення на сайті школи та куточку учнівського самоврядування, розклеювання оголошень у мікрорайоні школи , висвітлення роботи в ЗМІ.

Очікувані результати проекту: супи швидкого приготування (20 пакетів), чай, печиво, крупи, пластівці, томатну пасту, каву, олію передано волонтерам організації "Майдан", зібрано кошти, на які придбано літній костюм для воїна жителя с. Петрове; написано 85 листів, намальовано 60 малюнків і плакат "Ми в Вас віримо і чекаємо живими додому" та передано воїнам в м.Волноваху, зібрано теплі речі та продукти харчування для переселенців з Луганської та Донецької області,зібрано продукти жителями с.Петрове та передано Координаційному центру волонтерів з допомоги воїнам АТО в м.Олександрія, проведено зустрічі з односельцями: Чорним Олегом – 95 бригада, Ліпиком Віталієм – Донецький прикордонний загін м.Маріуполь, ОлещенкомОлександром–93 механізована бригада, Онищенком Олександром– 34 батальйон територіальної оборони Донецької області.

Проект "Відомі люди нашого села"

Мета проекту: виховання в учнів почуття патріотизму та гордості за Батьківщину, рідне село, почуття поваги до старшого покоління, формування інтересу до вивчення історії свого села ,ознайомлення з біографією деяких відомих людей, удосконалення вміння учнів працювати у групі, самостійно здобувати знання; розвиток пізнавальних, творчих здібностей та мовлення учнів; виховання любові до рідного краю, дружелюбності, організованості, відповідальності за отримані доручення.

Цільові групи: ініціативна , пошукова , творча.

Детальний опис проекту:

1.Пошукова групапроводять анкетування серед учнів школи , збирає інформацію про відомих людей, які проживали на вулицях села, цікаві факти про село , пише твори про вулиці, на яких живуть , збирає інформацію про

майстрів , поетів , художників в селі .

2.Ініціативна група організовує проведення дослідження з питань історії, літератури , мистецтва населеного пункту , налагодження листування з випускниками школи минулих років, знайомство з людьми, які внесли свій вклад у розвиток науки, літератури,мистецтва і народились або в даний час проживають в селі Петрове.

3.Творча група збирає відомості з архівних джерел і літератури, готує до друку матеріали в районну газету , проводить збір друкованих робіт , авторських книг , малюнків, віршів, пісень петрівчан.

Очікувані результати проекту: випуск буклету, оформлення альбому "Відомі люди нашого села" , проведення виховних заходів за темою : "Петрове і петрівчани" , організація виставок робіт односельчан – майстрів , поетів, художників.

Проект "Збережи здоров’я! Дізнайся про туберкульоз більше"

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ

Здоров’я – найважливіше в житті кожної людини. Тому завданням кожного є збереження здоров’я свого та оточення.

Туберкульоз – це гостра проблема сучасного суспільства. Епідемію туберкульозу в Україні зареєстрували 1995 року. Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Слід зазначити, що 11 % із 9 мільйонів хворих на туберкульоз в усьому світі – це діти. Вони найбільш незахищені перед цією епідемією, бо діагностувати хворобу в них дуже складно. Проблема дитячого туберкульозу вимагає особливої уваги, адже діти – соціально незахищені, і багато що в їхньому житті залежить від дій дорослих.

На наш погляд, на сьогодні характер розвитку та динаміка епідемії на захворювання туберкульозом в Знам'янському районі цілком відображає ситуацію, яка склалась по всій Україні. На жаль, ми не зможемо змінити рівень життя петрівчан, але звернути увагу громадськості на актуальність цієї проблеми ми зобов’язані.

Тому підґрунтям проекту є інформування місцевого населення про цю хворобу та шляхи її розповсюдження.

ОПИС ПРОЕКТУ

Мета проекту: привернення уваги молоді та громадськості села Петрове до проблеми поширення захворювання на туберкульоз та інформування про шляхи розповсюдження, попередження та подальшого лікування.

Завдання проекту:

· провести акцію "Дізнайся про туберкульоз більше" в межах

місячника Червоного Хреста;

· підготувати та провести заходи, спрямовані на роз’яснення учнівській молоді про проблему поширення туберкульозу, шляхи передання хвороби та методи раннього виявлення захворювання в місцях найбільшого скупчення людей;

· шляхом розповсюдження листівок, буклетів інформувати мешканців села Петрове, що чимскоріш буде виявлено захворювання, тим легше буде хворобу вилікувати.

Очікувані результати: реалізація заходів, передбачених проектом, за час його дії дасть змогу:

· сприяти формуванню навичок організації та проведення громадських акцій в учнів школи;

· запобігати поширенню туберкульозу;

· звернути увагу на актуальність захворюваності в селі Петрове;

· активізувати роботу молоді за здоровий спосіб життя.

Учасники проекту: учні, учителі, батьки, представники органів місцевої влади, громадськість.

Термін дії проекту: квітень–травень 2021 року.

Умови реалізації: чітке планування діяльності, послідовне виконання етапів проекту; визначення й обґрунтування часових меж; підтримання діяльності школярів; співпраця з представниками селищної ради, районної лікарні; поінформованість населення; технічне забезпечення.

Ресурси: ватман, маркери, гуаш, прапорці, матеріал для виготовлення плакатів і буклетів, принтер, папір для друку А4.

Недарма Гіппократ сказав: "Життя коротке, шлях мистецтва довгий, зручний випадок швидко минає, досвід оманливий, судження складне. Тому не лише лікар має докладати до справи все необхідне, але і хворий, і оточення, і зовнішні обставини мають сприяти лікарю в його діяльності"

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ

І етап – підготовчий (21–22.04.2021 р.): отримання згоди адміністрації на проведення проекту; узгодження питань щодо проектної діяльності з учителями, які можуть надати допомогу під час вирішення завдань проекту (учителями основ здоров’я, інформатики, образотворчого мистецтва), медичною сестрою; визначення мети й очікуваних результатів; встановлення контактів із працівниками районної лікарні; поширення інформації про здійснення проекту; формування групи учасників; зібрання ініціативної групи та проведення першого організаційного заняття; пошук шляхів фінансування.

ІІ етап – збирання необхідної інформації та матеріалів (23–25.04.2021 р.):

ознайомлення учнів із чинною нормативною базою (Конвенція про права дитини (ст.12, 13, 17), Конституція України (ст.34,39), витяги із Кримінального кодексу, що стосуються, зокрема, захисту честі, гідності та ділової репутації, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст.38 про проведення зборів, мітингів, маніфе стацій, демонстрацій і здійснення контролю забезпечення на цей час громадського порядку), витяги із Кодексу України про адміністративні правопорушення (про адміністративну відповідальність за порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій); планування програми; призначення відповідальних за створення плакатів "Наше здоров’я – в наших руках", а також буклетів "Туберкульоз: запитання і відповіді", "Зупинимо туберкульоз разом";організація зустрічі з фтизіатром; підбір матеріалів для оформлення плакатів, буклетів; створення інформаційної агітбригади; пошуки фінансової підтримки.

ІІІ етап – визначення напрямів діяльності, вирішення організаційних питань (28.04– 16.05.2021 р.):

визначення місць для масового розповсюдження буклетів (магазини, зупинки, прохідна лікарні); залучення до проведення акції зацікавлених осіб (місцеве самоврядування); анкетування учнів школи щодо обізнаності про туберкульоз; оформлення буклетів, плакатів; поширення інформації про заплановані заходи; виступ агітбригади з теми "Зупинимо туберкульоз"; пошуки спонсорської підтримки.

IV етап – проведення акції (21.05.2021 р.):

10.00–12.00 – учасники акції за допомогою буклетів повідомляють жителям села про проблему поширення захворювання на туберкульоз;

12.00–15.00 – демонстрування виставок плакатів, листівок, фотовиставки на подвір’ї школи.

V етап – презентація й оцінювання результатів здійснення проекту "Дізнайся про туберкульоз більше" (22–25.05.2021 р.):

упорядкування матеріалів; створення демонстраційного стенду, мультимедійної презентації; презентування матеріалів роботи групи на учнівських зборах, конференції, батьківських зборах; висвітлення на сайті школи й у шкільній газеті; дослідження громадської думки про актуальність і доцільність здійсненого проекту; узагальнення отриманого досвіду./Files/images/nov/SAM_1380.JPG

/Files/images/nov/SAM_1374.JPG

19 березня відбулась сесія Знам’янського міського парламенту дітей. Представники шкільних парламентів з кожної школи міста презентували підготовлений матеріал по темі «Оновлення та розквіт нашого рідного міста».

Шкільний парламент дітей Петрівського НВК представили учениці 9 класу

Дячковська Анна та Касіяненко Вікторія. Дівчата презентували на даній сесії роботу шкільного парламенту на тему « Розквіт нашого міста»./Files/images/nov/20210319_151207.jpg /Files/images/nov/20210319_162420.jpg

В рамках Тижня книги представниками комісії « Дисципліни та порядку» шкільного парламенту дітей разом з бібліотекарем

НВК Крисько Людмилою Василівною проведений рейд – перевірка підручників « У кого підручнику краще живеться?».

З учнями п’ятого класу виготовлені закладки до підручників та проведений конкурс «Моя закладка до книги найкраща!»./Files/images/nov/SAM_2521.JPG

СКЛАД ПАРЛАМЕНТУ 2021 – 2022 н.р.

ГОЛОВА ПАРЛАМЕНТУ – ВОРОНЬКО ЄЛИЗАВЕТА

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ - КОБЕЦЬ ТЕТЯНА

СЕКРЕТАР ПАРЛАМЕНТУ – ДОНЕЦЬ АННА

НАВЧАЛЬНА КОМІСІЯ – КОБЕЦЬ ТЕТЯНА

(голова комісії)

Корнєва Софія,Костанян Давид,Рябич Дмитро,Абільхаірова Ксенія,

Макаренко Софія, Кобець Тетяна, Янко Матвій.

КОМІСІЯ ДИСЦИПЛІНИ І ПОРЯДКУ – ЧЕРЕВАТЕНКО АННА

(голова комісії)

Шмуратова Варвара, Хомич Євген, Атамась Назар,

Нікіфорова Марина, Федорченко Давид,Савченко Сергій,

Щербаков Єгор.

КОМІСІЯ СПОРТУ ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ –

ЛАНЕЦЬКА ДАРИНА (голова комісії)

Канєвський Данило, Білоголовий Максим, Юрченко Данило, Вакулик Ростислав, Шмуратова Катерина, Махиня Іван, Носенко Кирило.

КОМІСІЯ ДОЗВІЛЛЯ – ЖОЛОБНЯК ОЛЬГА

(голова комісії)

Бобровник Станіслав, Дятель Анастасія, Зіноватна Марія, Дордюк Тетяна, Жолобняк Ольга, Кравець Юрій, Воронько Єлизавета.

КОМІСІЯ ПО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ - ДЯЧКОВСЬКА ДІАНА

(голова комісії)

Лушпіган Максим, Цитко Денис, Гетьманець Ольга, Дордюк Олена,Бондаренко Вікторія, Курятенко Валентин , Жуган Олександр.

КОМІСІЯ МИЛОСЕРДЯ – БОНДАРЕНКО ВІКТОРІЯ

(голова комісії)

Шевченко Богдан, Носенко Діана, Шмуратова Анастасія, Шамка Яна, Макаренко Софія, Турлюн Анастасія, Магда Микола.

КОМІСІЯ ІНФОРМАЦІЇ - ДОНЕЦЬ АННА

( голова комісії)

Савченко Марина, Рвачова Валерія, Шишацька Альона, Дятел Руслан, Герасимчук Софія , Волков Даниїл, Донець Анна..

День миру

Міжнародний день миру відзначають у всьому світі з 1981 року за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН як день всесвітньої відмови від насильства та вогню.До 2001 року цей день відзначали кожен третій вівторок вересня, у день відкриття чергової сесії ООН. Проте, у резолюції від 7 вересня 2001 року Генеральна Асамблея ООН прийняла постанову, за якою з 2002 року святкування «Міжнародного дня миру» має проходити кожен рік в одну і ту ж дату – 21 вересня.В Україні День миру встановлений Указом Президента від 05.02.2002 № 100/2002 «День миру» і відзначається щорічно 21 вересня – Міжнародний день миру.

Емблемою Міжнародного дня миру, є білий голуб з оливковою гілкою. Уперше цей символ був представлений на Всесвітньому конгресі прихильників миру, що проходив у Парижі в 1949 році.Найбільше у світі щастя – це мир, коли люди живуть дружно та спокійно, земля не здригається від страшних вибухів, не ллються сльози горя та втрат.

Цей день присвячений ідеалам миру як у відносинах усередині держав, так і у відносинах між усіма державами, народами та покликаний змусити всіх не тільки задуматись, але й зробити щось заради спокою на Землі.

З метою формування глибокого розуміння питань, пов’язаних із миром, розширення знань учнів про важливість миру на Землі, виховання гуманізму, патріотизму, любові до свого народу, поваги до людей різних націольностей члени комісії «Інформації» учнівського парламенту дітей Петрівського НВК оформили колаж «Мир крокує по планеті». До створення даної роботи долучились представники з кожного класу ( 5 – 11 класи)

Учні 2, 4, 5,6, 7 класів прийняли активну участь в конкурсі малюнків «Нам всім потрібен мир».

/Files/images/nov/20210921_110224.jpg /Files/images/nov/20210921_113352 (1).jpg /Files/images/nov/20210927_091239.jpgЗвіт про зібрані кошти в рамках Акції "Здорові немовлята" учнями Петрівського НВК.Зібрана сума 1055 грн. /Files/images/nov/20210922_090701 (1).jpgУчасть в 16 -тій Всеукраїнській акції "Серце до серця".

/Files/images/nov/20210924_083245.jpg

Акція "Подаруй монетки".Збір монеток номіналом 25 копійок для допомоги онкохворим дітям. Ініціатори акції Фонд "Таблеточки"

/Files/images/nov/20210927_091350.jpg

Звіт про зібрані кошти в рамках акції "Подаруй монетки". Зібрана сума 61.50 ( номіналом 25 коп).

08 листопада на базі Центру дитячої та юнацької творчості відбулися установчі збори Знам'янського міського парламенту дітей (МПД), у роботі яких взяли участь делегати освітніх закладів міста.Вітаємо новообраних депутатів від Петрівського НВК - Ланецьку Дарину( 9 клас), Бондаренко Вікторію( 9 клас),Жолобняк Ольгу( 9 клас),Дячковську Діану(9 клас).

/Files/images/nov/20211108_142411.jpg
/Files/images/nov/20211108_135756.jpg /Files/images/20211108_153036.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1165

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.