Повернутися до звичайного режиму

Сторінка "Співдружність" на фейсбук

https://www.facebook.com/groups/506914932997556

На сьогоднішній день в школі склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись і самореалізуватись.

Проблемне питання з виховної роботи: «Формування національно свідомої, духовно багатої, здорової особистості, здатної до самовизначення, самореалізації та самовдосконалення шляхом використання новітніх технологій виховання».

Завдання виховної системи:

· виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях;

· сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів;

· розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання;

· стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків;

· створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів;

· впроваджувати оптимальні методи, форми, засоби, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху;

Виховна робота реалізується за такими напрямками:

/Files/images/Публикация1.jpg

Система виховної роботи школи забезпечує:

· активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;

· організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;

· розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позанавчальній діяльності;

· згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах;

· соціальну захищеність і підтримку учнів;

· співпрацю з громадськими організаціями, об’єднаннями, колективами;

· співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів;

· концентрацію сил педколективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.

Структура виховної роботи навчального закладу включає в себе і взаємодію школи з найближчим до неї середовищем на рівні сімей учнів: з батьками й особами, що їх замінюють, акцентуючи увагу на питаннях соціалізації дітей і молоді в тому чи іншому аспекті.

/Files/images/Публикация2.jpg

Взаємодія сім’ї та школи

/Files/images/Публикация3.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 261

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.